เกี่ยวกับเดอะไทด์ ห้องพักและราคา สิ่งอำนวยความสะดวก จองห้องพัก
หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม


ห้องประชุม & ห้องจัดเลี้ยง

  

 แปซิฟิค | อันดามัน| แคริบเบี้ยน| อันดามัน | แคสเปี้ยน 
 

 

 

  กับ 14 ห้องจัดเลี้ยงสัมมนา เราสามารถจุคนได้ตั้งแต่ 30-1,000ท่าน ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อันทันสมัย และคุณภาพสูงสำหรับการจัดเลี้ยงแบบคอกเทล,
การประชุม  และสัมมนา   การประชุมระดับนานาชาติ
นิทรรศการ และงานแต่งงาน อุปกรณ์สำหรับ
ห้องประชุมมีพร้อมสรรพ และ ทันสมัย อีกทั้งมี
มาตรฐานระดับสากลไม่ว่าจะเป็น  ระบบภาพ หรือ  
ระบบเสียง